Sut yr ymgysylltwn

This page is available in English.

Mae gennym ymrwymiad i ymgysylltu gydag ystod eang o randdeiliaid ar ein gwaith mewn modd tryloyw ac agored. Ymgysylltwn gyda sefydliadau defnyddwyr, defnyddwyr drwy fforymau megis ein Panel Consumer First, y diwydiant ynni, grwpiau amgylcheddol, llywodraeth a'r Ddinas.

Mae gennym raglen barhaus a helaeth o ymgysylltu â rhanddeiliaid. Mae hyn yn cynnwys rhedeg gweithgorau, cynnal digwyddiadau, cyhoeddi dogfennau megis cylchlythyrau, mynychu a siarad mewn cynadleddau a safle cyfryngau cymdeithasol Twitter. Mae mwy o wybodaeth ar y digwyddiadau sydd ar y gweill ar y cynllunydd digwyddiadau.

Mae ymgynghoriad yn rhan hanfodol o ymgysylltu â rhanddeiliaid.  Ymgynghorwn pan fyddwn yn datblygu polisi i wella ansawdd ein penderfyniadau. Mae'n hwyluso cynllunio a blaenoriaethu gan y diwydiant, yn adeiladu ein dealltwriaeth o'n gwaith ac yn galluogi symud ymlaen tuag at ddatrysiadau cydsyniol sy'n diogelu buddiannau defnyddwyr presennol a defnyddwyr y dyfodol. Mae gwybodaeth bellach ar ein polisi ymgynghori ac ymgynghoriadau arfaethedig, byw a blaenorol ar gael islaw.

Calendr Digwyddiadau

Cynhaliwn nifer o ddigwyddiadau i randdeiliaid gyda siaradwyr a mynychu amrywiaeth o gynadleddau fel y dangosir ar y calendr. Mae dyddiadau ein cyfarfodydd Awdurdod Llywodraethu hefyd ar y calendr.