Contractau ynni cwsmeriaid busnes – taflen ffeithiau

This page is available in English.
Publication date
21st July 2011
Information type
Policy area

Mae’n hollbwysig eich bod yn deall eich contract os ydych am reoli eich biliau ynni. Mae’r awgrymiadau isod yn berthnasol i bob busnes ac yn seiliedig ar reolau presennol y farchnad ynni.