Polisi Corfforaethol, Cynllunio ac Adroddiadau

This page is available in English.

Cynhyrchwn Flaen Raglen Waith flynyddol sy'n rhoi manylion ein prif themâu a'n blaenoriaethau am y flwyddyn i ddod. Mae'r Rhaglen yn rhoi gwybodaeth ar y gwaith i gael ei wneud i gefnogi'r prif themâu a blaenoriaethau yn ogystal â data ariannol a gwybodaeth ar y pethau y bwriadwn eu cyflawni a dangosyddion perfformiad ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Rydym hefyd yn cyhoeddi Cynllun Symleiddio , sy'n rhestru'r prif brosiectau y bwriadwn eu cynnal yn ystod y flwyddyn i gefnogi ein hagenda rheoleiddio gwell.

Mae Cynllun Symleiddio 2012-2013 yn nodi'r camau gweithredu arfaethedig am y flwyddyn dan bum pennawd:

  • Effeithiolrwydd
  • Prosesau rheoleiddio
  • Rheoleiddio sy'n wynebu'r diwydiant
  • Rheoleiddio sy'n wynebu defnyddwyr
  • Strategaethau rheoleiddio.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am unrhyw agwedd o broses gynllunio Ofgem, cysylltwch â : andrew.macfaul@ofgem.gov.uk