A oes cap ar bris fy mil ynni?

This page is available in English.
1

A yw capiau ar brisiau yn effeithio arnaf i?

Mae capiau ar brisiau yn berthnasol os yw'r canlynol yn wir:

Nid yw prisiai tariffau ynni pawb wedi'u capio. Nid yw'r capiau'n gymwys os yw'r canlynol yn wir:

Tariff diofyn

Os nad ydych erioed wedi newid cyflenwr ynni neu wedi newid unwaith yn uni, mae'n debygol eich bod ar dariff ‘diofyn’ drutach. Mae tariffau ‘diofyn’, gan gynnwys tariffau amrywiol safonol, yn dariff sylfaenol gan gyflenwr ynni. More.

Mesurydd rhagdalu

Mae mesurydd rhagdalu yn caniatáu i chi dalu ymlaen llaw am eich defnydd o nwy neu drydan. Gallwch ychwanegu credyd gan ddefnyddio ap ar eich ffôn, drwy neges destun neu drwy daleb neu gerdyn allwedd mewn siop. More.

Tariff tymor penodol

Tariff gyda thelerau penodol sy'n gymwys i amodau'r contract. Fel arfer mae'r rhain yn cloi pris am flwyddyn neu fwy, ymhlith gwasanaethau eraill. More.

i Cyngor defnyddiol

Mae cap ar brisiau yn cyfyngu ar y cyfraddau y gall cyflenwyr eu codi arnoch yn seiliedig ar y costau sylfaenol i gyflenwi ynni i chi. Mae hyn yn cynnwys eich tâl sefydlog a'r pris ar gyfer pob kWh o drydan a nwy (yr unedau a ddefnyddir i gyfrifo'ch bil).

Rhagor o wybodaeth

2

Faint o arian y gallwn ei arbed?

Ni fydd cap ar brisiau yn cyfyngu ar gyfanswm eich bil. Felly bydd arbedion bob amser yn dibynnu ar eich amgylchiadau personol, megis faint o ynni rydych yn ei ddefnyddio. Os byddwch yn defnyddio mwy o drydan a nwy, byddwch yn dal i dalu mwy na'r rheini sy'n defnyddio llai. Mae ffactorau gwahanol hefyd yn effeithio ar faint y bydd angen i gyflenwyr newid eu prisiau er mwyn cydymffurfio â'r capiau:

  • Ble rydych yn byw
  • Sut rydych yn talu (debyd uniongyrchol neu gredyd safonol)
  • Eich math o fesurydd ynni

i Cyngor defnyddiol

Mae'n well cysylltu â'ch cyflenwr i gael gwybodaeth am arbedion sy'n benodol i chi, ac i weld a allwch arbed mwy. Ni allwn warantu'r ffigurau'r arbedion rydych eu gweld yn y cyfryngau o bosibl. Maent fel arfer yn adlewyrchu cwsmer â defnydd 'nodweddiadol' o ynni sy'n talu drwy ddebyd uniongyrchol. Felly gallech arbed mwy neu lai na'r hyn a gyhoeddir.

Rhagor o wybodaeth

3

Beth nesaf?

Os oes gennych fesurydd rhagdalu neu os byddwch yn eich cael eich hun ar dariff diofyn, mae'n rhaid i'ch cyflenwr osod y capiau ar brisiau y mae Ofgem yn eu pennu yn awtomatig. Mae hyn yn iawn i chi sicrhau eich bod cael pris tecach, ond ni fydd yn golygu eich bod yn cael y fargen rataf sydd ar gael. Felly, dylech bob amser chwilio i weld a allwch arbed mwy.

 

i Cyngor defnyddiol

Rhagor o wybodaeth