Newidiadau i'r Cynllun

This page is available in English.

Mae'r Cymhelliant Gwres Adnewyddadwy Domestig (RHI) yn gynllun ariannol gan y llywodraeth i hyrwyddo'r defnydd o wres adnewyddadwy.  Yr Adran Fusnes, Egni a Strategath Ddiwydianol (BEIS) sy'n datblygu polisi a rheolau'r cynllun. Mae Ofgem yn gweinyddu'r cynllun ac yn ei roi ar waith.

Mae'r llywodraeth yn adolygu polisïau yn rheolaidd sy'n golygu gall y rheolau newid ar gyfer ymgeiswyr presennol a newydd. Er mwyn sicrhau achrediadau llwyddiannus a pharhau i dderbyn eich taliadau, mae'n bwysig eich bod yn cydymffurfio â'r newidiadau diweddaraf i reolau'r cynllun.

Byddwn yn cyhoeddi'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch os caiff newidiadau i'r polisi eu cynllunio, neu eu cyflwyno, yn yr adran hon ar ein gwefan. Noder bod cynnwys ac amseru unrhyw newidiadau a amlinellir gennym yn destun i'r broses seneddol. Mae ein diweddariadau yn seiliedig ar wybodaeth a gyflenwir gan Yr Adran Fusnes, Egni a Strategath Ddiwydianol (BEIS).

Diweddariadau i'r cynllun

Newidiadau diweddar

Ymateb i Ymgynghoriad y Llywodraeth ar newidiadau i’r RHI.

Mae’r Adran Fusnes, Egni a Strategath Ddiwydianol (BEIS) wedi cyhoeddi ymateb i’r ymgynghoriad ar newidiadau i’r Cymhelliant Gwres Adnewyddadwy (RHI). Fe allwch ddarllen llawn yr ymateb “Y Cymhelliad Gwres Adnewyddadwy: Cynllyn wedi’i ddiwygio” ar wefan BEIS.

Yn amodol ar gymeradwyaeth y Senedd, mae disgwyl i’r newidiadau ddod i rym yn ystod gwanwyn 2017.

Rydym wedi cynhyrchu dogfen gymorth ynglyn a’r newidiadau: Dogfen Gymorth: Newidiadu Pwysig i’r Cymhelliant Gwres Adnewyddadwy.

Newidiadau hanesyddol

5 Hydref 2015: Mae'n rhaid i gyfranogwyr presennol a newydd gyda biomas ddefnyddio tanwydd10 Tachwedd 2014: Gweler addasiadau'r Adran Ynni a Newid Hinsawdd i gymhwysedd y cynllun

Camau nesaf

I ganfod mwy o wybodaeth, gwelwch:

Meddwl am wneud ymgais?

Eisioes ar y cynllun?