Hygyrchedd

This page is available in English.

Rydym eisiau i bawb sy'n ymweld â gwefan Ofgem i deimlo croeso a chael y profiad yn werth chweil.

Beth ydym yn ei wneud?

I'n helpu i wneud gwefan Ofgem yn lle cadarnhaol i bawb, buom yn defnyddio Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwefannau (WCAG) 2.0. Mae'r canllawiau hyn yn esbonio sut i wneud cynnwys gwefannau'n fwy hygyrch i bobl gydag anableddau, ac yn rhwyddach i bawb eu defnyddio.

Mae gan y canllawiau dair lefel o hygyrchedd (A, AA ac AAA). Rydym wedi dewis Lefel AA fel y targed ar gyfer gwefan Ofgem.

Sut ydym ni'n gwneud?

Rydym yn gweithio'n galed i gyflawni ein nod o hygyrchedd Lefel AA, ond sylweddolwn fod angen gwella rhai meysydd o hyd. Mae'r wybodaeth ddilynol yn dangos yr hyn a wnawn er mwyn i hynny ddigwydd.

2.1.1: Bysellfwrdd

Gall fod nad yw peth cynnwys megis mapiau a siartiau ar wefan Ofgem yn hollol hygyrch wrth ddefnyddio bysellfwrdd. Lle'n bosibl, cyflwynwyd y cynnwys mewn modd arall.

Cafodd y datganiad hygyrchedd hwn ei baratoi ar 8 Medi 2013 yn defnyddio'r Cynhyrchydd Datganiad Hygyrchedd.