Grŵp Cynghori Datblygu Cynaliadwy

This page is available in English.

Mae'r Grŵp Cynghori Datblygu Cynaliadwy yn banel annibynnol o arbenigwyr sy'n helpu i'n llywio ar faterion amgylcheddol a defnyddwyr. Mae'r grŵp yn cynnwys arbenigwyr polisi o'r llywodraeth,  diwydiant a grwpiau diddordeb sy'n ein cynghori ar ein blaenoriaethau ar gyfer ein gwaith yng nghyswllt datblygu cynaliadwy.

Mae cwmpas y Grŵp yn cynnwys holl agweddau datblygu cynaliadwy ein gwaith, yn gyson gyda'n cyfrifoldebau statudol. Mae aelodau'r Grŵp yn cymryd rhan fel unigolion ac nid fel cynrychiolwyr sefydliadau.

Cyn 2011 defnyddiem grwpiau ar wahân - y Grŵp Cynghori Amgylcheddol a'r Grŵp Adolygu Strategaeth Gweithredu Cymdeithasol - i'n cynghori ar bolisi amgylcheddol a chymdeithasol. Mae'r Grŵp Cynghori Datblygu Cynaliadwy yn dod â'r ddwy swyddogaeth yma ynghyd.