Fideos, dalenni ffeithiau a newyddion

This page is available in English.

Mae’r tudalen hon yn gatref i wybodaeth diweddarach sydd yn ferthnasol i ddefnyddwyr busnes. Mae’n cynnwys fideos, taflennu feithiau a  chyngor ar faterion perthnasol fel sut i newid cyflenwr, sut i bod yn efeithlon efo ynni a sut i cysyllti ar rhwydwaith.

Publications and updates

  • Published: 31st Jan 2014
  • Other
  • 1 Associated documents
Mae rhaglen Ynni – Y Fargen Orau yn anelu at hysbysu defnyddwyr ynni domestig am ffyrdd newydd o leihau eu costau ynni: drwy newid tariff, dull o dalu a/neu gyflenwr, ymgymryd â mesurau effeithlonrwydd ynni a darparu cyngor ar ddyled.

  • Published: 21st Jul 2011
  • Factsheets
  • 1 Associated documents
Mae’n hollbwysig eich bod yn deall eich contract os ydych am reoli eich biliau ynni. Mae’r awgrymiadau isod yn berthnasol i bob busnes ac yn seiliedig ar reolau presennol y farchnad ynni.