Mesurydd

Ni fydd angen i'r rhan fwyaf o bobl sy'n ymuno â'r Cymhelliant Gwres Adnewyddadwy (RHI) Domestig osod mesuryddion a chyflwyno darlleniadau mesurydd i dderbyn taliadau.  Isod, rydym wedi nodi tair sefyllfa lle y bydd angen i chi wneud hynny.

Nid oes angen i systemau thermol solar fod ar fesurydd felly os mai dim ond system thermol solar sydd gennych, nid oes angen i chi ddarllen y dudalen hon.

Os oes angen i chi gael mesurydd, mi fydd angen i chi gyflwyno darlleniadau o’ch mesurydd bob chwarter am y saith mlynedd o’r cymhelliant. Mi fydd eich taliadau yn cael eu seilio ar eich darlleniadau a faint o wres adnewyddadwy rydych wedi cynhyrchu. Ond, mae gennych uchafswm blynyddol o faint rydym yn gallu talu chi. Mae’r uchafswm hwn yn cael ei gyfrifo gan ddefnyddio gwybodaeth o’r Tystysgrif Perfformiad Egni ( Energy Performance Certificate (EPC) open key term pop-up. sydd yn dweud faint o egni (mewn kWh) sydd ei angen i wresogi’ch ty bob blwyddyn. Ni fyddwn yn eich talu mwy na’r ffigwr hwn.

Isod y mae'r sefyllfaoedd lle y bydd angen i chi gael mesuryddion:

Sefyllfaoedd lle mae angen i chi fod ar fesurydd

  1. Os oes gennych system wresogi wrth gefn
  2. Pan fydd gennych system wresogi biomas nad yw wedi'i dylunio i wresogi'r eiddo cyfan
  3. Pan fydd eich eiddo yn cael ei ddefnyddio am lai na hanner y flwyddyn.

Os ydych o'r farn fod un o'r tri categori hyn yn gymwys i chi, darllenwch ein Canllaw Hanfodol ar gyfer Mesur i gael rhagor o wybodaeth.

Cyhoeddiadau a'r wybodaeth ddiweddaraf