Ein strwythur

This page is available in English.

Er mwyn cyflawni ein dyletswyddau yn effeithiol, rydym wedi ein rhannu yn nifer o is-adrannau a swyddogaethau. Daw'r is-adrannau hyn o dan ymbarél Prif Weithredwr Grŵp Ofgem a'r Awdurdod Marchnadoedd Nwy a Thrydan (GEMA), dan arweiniad ein Cadeirydd.

Mae Ofgem hefyd yn darparu cynlluniau ynni gwyrdd a chymdeithasol ar ran y llywodraeth. I gael rhagor o wybodaeth am hyn, gweler 'Ynglŷn ag E-Serve'

Siart sefydliadol

Gallwch weld manylion ein strwythur corfforaethol yn siart sefydliadol Ofgem.

Bywgraffiadau

Dewiswch un o'r dolenni isod i weld bywgraffiadau ar gyfer y canlynol: