Diogelwch eich hun rhag twyll ynni a galwadau di-groeso

This page is available in English.

Byddwch yn ofalus o alwyr di-groeso sy'n dweud eu bod yn gweithio i 'Ofgem', yn awgrymu y dylech newid cyflenwr ac yn gofyn am eich manylion banc.

Ni fyddem byth yn gofyn am eich manylion banc ac ni fyddem yn galw'n ddi-groeso, nac yn dod i'ch tŷ.

Mae Ofgem yn gweithio gyda chyflenwyr ynni i dreialu ffyrdd o annog defnyddwyr i newid eu cyflenwr ynni. Mae hyn yn cynnwys cyflenwyr yn cysylltu â'u cwsmeriaid ar ran Ofgem – gallai hyn fod ar ffurf llythyr gan Ofgem, ond ni fydd byth yn alwad ffôn.

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau am lythyr rydych yn ei dderbyn gan eich cyflenwr sydd â brand Ofgem arno, gallwch gysylltu â'ch cyflenwr i gadarnhau ei fod yn ddilys.

Os byddwch yn cael unrhyw alwadau yn gofyn am eich manylion banc, rhowch wybod i'r heddlu drwy ffonio 101.

Camau i osgoi twyllwr

  1. Peidiwch ag ymateb i alwadau di-groeso gan 'Ofgem': ni fyddem yn eich ffonio
  2. Peidiwch â rhannu eich manylion banc na'ch manylion personol: ni fyddem yn gofyn amdanynt
  3. Edrychwch yn ofalus ar y cyfeiriad e-bost: bydd unrhyw e-byst yn ymwneud ag Ofgem WASTAD yn cynnwys @ofgem.gov.uk er enghraifft consumeraffairs@ofgem.gov.uk
  4. Cadwch lygad am frandio ar lythyrau: byddwn wastad yn defnyddio papur pennawd â'r brand hwn arno
  5. Os nad ydych yn siŵr, rhowch wybod: Os nad ydych yn siŵr, ffoniwch Cyngor ar Bopeth ar 03454 04 05 06 neu ewch ar-lein.

Mae gwasanaeth Cyngor ar Bopeth yn rhoi cyngor cyfrinachol a diduedd am ddim. Gallwch gysylltu â nhw i gael cyngor unrhyw bryd.

Os ydych yn credu bod rhywun wedi'ch twyllo

Os ydych wedi dioddef twyll ac wedi rhannu manylion personol neu ariannol â'r galwyr, dylech roi gwybod i'r heddlu yn syth drwy ffonio 101.

Canllawiau cysylltiedig

Gweler hefyd: Sut i ymdrin â phobl sy'n gwerthu ynni