Diogelwch cyflenwadau trydan

This page is available in English.

Canllaw manwl: Sut mae'r Grid Cenedlaethol yn diwallu anghenion cyflenwad a galw o eiliad i eiliad.

Mae gan Brydain un o'r systemau trydan mwyaf dibynadwy yn y byd. 

Fel rhan o'n gwaith monitro, rydym yn creu adroddiad diogelwch cyflenwadau trydan (Saesneg) bob blwyddyn. Mae'n sylwebaeth ar y risgiau i gyflenwadau ym Mhrydain dros y tair blynedd nesaf.

Gweler Cwestiynau Cyffredin Diogelwch cyflenwadau trydan ar gyfer canllaw syml i'r adroddiad.

Mae'r swm cyfartalog o drydan ychwanegol sydd ar gael o gymharu â galw uchaf y gaeaf yn tynhau ym Mhrydain. Mae hyn oherwydd bod gorsafoedd pŵer hŷn, sy'n llai proffidiol, yn cau. Fodd bynnag, os oes angen, gall y Grid Cenedlaethol ddefnyddio adnoddau ychwanegol i gydbwyso'r system yn ystod gaeaf 2015/16. 

Ein hadnoddau trydan

Caiff ein trydan ei gynhyrchu o amrywiaeth o ffynonellau gan gynnwys glo, nwy, niwclear ac ynni adnewyddadwy.

Mae cynhyrchwyr a chyflenwyr yn cynhyrchu ac yn prynu trydan. At hynny, mae pedwar cebl o dan y môr yn cysylltu Prydain â Ffrainc, yr Iseldiroedd ac Iwerddon er mwyn i ni allu mewnforio ac allforio trydan.

Canllaw manwl: Beth sy'n ffurfio ein system drydan?

Rolau a chyfrifoldebau

Ym Mhrydain, cyfrifoldeb y Grid Cenedlaethol yw rheoli llif trydan ar y grid i sicrhau bod y cyflenwad yn cwrdd â'r galw o eiliad i eiliad, hyd yn oed pan fydd hi'n oer iawn neu os bydd gorsafoedd pŵer yn torri.

Y llywodraeth sy'n pennu'r cyfeiriad hirdymor ar gyfer polisïau ynni.

Beth mae Ofgem yn ei wneud?

Ein rôl yw sicrhau bod y farchnad drydan yn gweithio'n iawn ac nad oes rhwystrau yn atal cwmnïau rhag gwneud eu gwaith.

Rydym yn cynnal seminar ar gyfer y diwydiant a rhanddeiliad bob blwyddyn er mwyn iddynt drafod safbwyntiau gwahanol ar ragolwg cyflenwad a galw, yn ogystal â'r risgiau a'r heriau sydd i'r gaeaf o'n blaen. Cewch ragor o wybodaeth yn Seminarau Rhagolwg y Grid Cenedlaethol (Saesneg).