Defnyddwyr

Gwybodaeth a chyngor annibynnol, diduedd ar ynni domestig a busnes gan reoleididwr marchnadoedd nwy a thrydan Prydain Fawr, Ofgem. Gallwch ddewis o'n canllawiau ynni neu gymharu cyflenwyr a darllen ein hymchwil i ddefnyddwyr isod.

Mae'r dudalen hon ar gael yn Saesneg.