Data cymharu cyflenwyr ynni

This page is available in English.

Yma cewch ddata diduedd, annibynnol ar sut y mae cyflenwyr nwy a thrydan yn perfformio ym maes gwasanaethau cwsmeriaid, ymdrin â chwynion a rhwymedigaethau cymdeithasol ar gyfer dyled a datgysylltu ym Mhrydain Fawr.

Mae Ofgem am i chi gael y gwasanaeth gorau gan eich cyflenwr ynni ac rydym yn gweithio'n galed i godi safonau a'i gwneud yn hawdd i chi ddeall pwy yw'r perfformwyr gorau a gwaethaf.Os bydd llawer o broblemau yn effeithio ar ddefnyddwyr yna byddwn yn gweithredu, a allai gynnwys dirwyon neu gyfyngiadau ar y cwmni ynni. 

Dewiswch ddolen i weld ein data.

Cymharu perfformiad cyflenwyr ynni

Cymharu perfformiad cyflenwyr ynni o ran prisiau a thariffau