Cysylltiadau Llywodraeth a Seneddol

This page is available in English.

Mae ein tîm Materion Llywodraeth yn gweithio gyda gwleidyddion ledled Prydain yn San Steffan, Holyrood a Bae Caerdydd.

Anelwn roi'r wybodaeth ddiweddaraf i wleidyddion a'u staff am ddatblygiadau pwysig yn ein gwaith. Drwy friffio,  digwyddiadau a chyswllt rheolaidd arall gwnawn yn siŵr eu bod yn gwybod am ac yn deall y gwaith a wnawn i ddiogelu buddiannau defnyddwyr nwy a thrydan.

Os ydych yn AC, AS neu MSP, gallwn eich helpu gyda:

  • gwybodaeth ar y marchnadoedd nwy a thrydan, yn cynnwys dalenni ffeithiau hygyrch ar faterion allweddol ar eich cyfer chi a'ch etholwyr
  • cyngor ar faterion a godwyd gan eich etholwyr neu gan sefydliadau yn eich etholaeth neu ranbarth. Gofynnir i chi nodi nad ydym yn ymchwilio cwynion gan ddefnyddwyr unigol yn erbyn cwmnïau ynni. Mae ein tudalen cwynion defnyddwyr yn esbonio sut y gall defnyddwyr wneud cwyn yn erbyn cwmni ynni.
  • sesiynau briffio i unigolion neu grwpiau ar sut y gweithiwn i ddiogelu buddiannau defnyddwyr nwy a thrydan neu ar agweddau penodol o'n gwaith sydd o gonsyrn i chi a'ch etholaeth neu ranbarth.