Cysylltiadau â buddsoddwyr

This page is available in English.

Mae'r tîm Cysylltiadau Buddsoddwyr yn rheoli cysylltiadau gyda'r gymuned fuddsoddi fyd-eang sydd â diddordeb yn sector nwy a thrydan y Deyrnas Unedig. Ein prif ddiben yw cynnal cyfathrebu dwy ffordd parhaus ac agored gyda buddsoddwyr, dadansoddwyr, bancwyr buddsoddi a chorfforaethol, asiantaethau graddio credyd ac unrhyw gyfranogwyr eraill yn y farchnad.

Cysylltwch â ni os gwelwch yn dda os hoffech gael eich cynnwys ar ein rhestr ddosbarthu a derbyn newyddion am ein prosiectau a phenderfyniadau mwyaf perthnasol, yn ogystal â gwahoddiadau i'n digwyddiadau. Cynhaliwn gyflwyniadau a chynadleddau drwy gydol y flwyddyn, ac rydym hefyd yn hapus i ateb eich ymholiadau dros y ffôn neu drefnu cyfarfodydd un-i-un i drafod ymhellach unrhyw faes sydd o ddiddordeb i chi.

Cysylltu â ni

Brenda Tanis
Pennaeth Cysylltiadau Buddsoddwr
Ffôn: 020 7901 7009
E-bost: brenda.tanis@ofgem.gov.uk

Harry Rippon
Swyddog Cysylltiadau â Buddsoddwyr
Ffôn: 020 7901 7460
E-bost: harry.rippon@ofgem.gov.uk