Cynhyrchu ynni adnewyddadwy

This page is available in English.

Mae'r Cynllun Cyflenwi Trydan (FIT) yn rhaglen amgylcheddol a gyflwynwyd gan y llywodraeth i hyrwyddo defnydd eang o dechnolegau cynhyrchu trydan adnewyddadwy a charbon isel ar raddfa fach.

Mae ar gael drwy gyflenwyr trydan trwyddedig, sy'n golygu fod angen i rai ohonynt wneud taliadau tariff i gynhyrchu a hefyd allforio trydan adnewyddadwy a charbon isel.

I gael mwy o wybodaeth am gynhyrchu trydan adnewyddadwy a sut i ymuno â chynllun FIT, eich man cyswllt cyntaf ddylai fod yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni. Gellir cysylltu â'r Ymddiriedolaeth ar 0300 123 1234 (Cymru a Lloegr) neu 0800 512 012 (Yr Alban).

Mae'n ofynnol i ddeiliaid trwydded FIT lywio ymgeiswyr drwy'r broses gofrestru. Deiliaid trwydded FIT hefyd yw'r prif bwynt cyswllt gyda chwsmeriaid a gafodd achrediad ar gyfer cyflwyno darlleniadau mesurydd ac maent yn gyfrifol am wneud taliadau yn seiliedig ar ddarlleniadau mesurydd.

Cynghorir ymgeiswyr sy'n dymuno derbyn FIT ar gyfer cynhyrchu adnewyddadwy i gysylltu â'u cyflenwr yn y lle cyntaf.

Mae gwybodaeth ar bolisi FIT (a osodir gan y Llywodraeth), yn cynnwys canllawiau ar weithdrefnau a phrosesau cwynion, ar gael ar dudalennau gwefan yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd.

Mae gwybodaeth ar ein rôl weithredol yn cyflwyno'r Cynllun Tariff Cyflenwi Trydan ar gael yn yr adran Rhaglenni Amgylcheddol ar ein gwefan.