Cwcis a ddefnyddir ar y wefan hon

This page is available in English.

Ffeiliau testun bach yw cwcis a chânt eu gosod ar eich cyfrifiadur neu ffôn symudol pan fyddwch yn pori gwefannau. Mae bron bob gwefan yn eu defnyddio.

Mae ein gwefan ni (ofgem.gov.uk) yn defnyddio cwcis. Maent yn ein helpu i ddarparu, diogelu a gwella eich profiad ar-lein gyda ni.

Er enghraifft, rydym yn defnyddio cwcis i gofio'r canlynol:

  • eich gosodiadau chwilio
  • p'un a ydych wedi derbyn ein telerau ac amodau
  • eich dewisiadau ar gyfer maint testun.

Rhoi caniatâd i ni ddefnyddio cwcis

Os byddwch yn newid gosodiadau eich porwr (megis Internet Explorer neu Google Chrome) i dderbyn cwcis, byddwn yn cymryd bod hyn, ynghyd â'ch defnydd parhaus o'n gwefan yn golygu eich bod yn fodlon ar hyn. Pe baech am ddileu cwcis o'n gwefan neu beidio â'u defnyddio, gallwch ddysgu sut i wneud hyn yn ‘Diffodd Cwcis’ isod.  Drwy wneud hynny mae'n debygol na fydd ein gwefan yn gweithio fel y byddech yn ei ddisgwyl.

Byddwch yn gweld dewislen i'ch hysbysu am gwcis ar y wefan os byddwch yn dileu'r cwcis a storiwyd gennych, os bydd y cwcis wedi dod i ben neu os byddwn yn gwneud newid newidiadau sylweddol i gwcis ar ein gwefan.

Cwcis a ddefnyddiwn

Enw  Diben Dod i ben

Rheoli Sesiynau

   
SESS* Mae hwn yn ein helpu i sicrhau bod eich profiad o wefan Ofgem yn gyson pan fyddwch yn pori'r wefan. Pan fyddwch yn cau eich porwr

Hysbysiadau a Rhybuddion

   
Cookie-agreed* Mae hwn yn cofio p'un a ydych wedi diystyru'r hysbysiad cwcis. 90 Diwrnod
of-banner-dismiss Mae hwn yn cofio p'un a ydych wedi diystyru'r faner hysbysu. 90 Diwrnod

Defnyddioldeb a Hygyrchedd

   
has_js Drupal Mae hwn yn cofio p'un a ydych wedi galluogi Javascript ar eich porwr. Pan fyddwch yn cau eich porwr
TEXT_SIZE Mae hwn yn cofio maint y testun a ddewisir gennych yn y gosodiadau hygyrchedd. 7 Diwrnod

Google 

   
Ga_ Mae hwn yn ein helpu i gofio eich porwr, fel y gall data o fewn Google Analytics fod yn gyson rhwng sesiynau. 2 Flynedd
Gat_ Mae hwn yn dweud wrth Google Analytics pa mor aml y dylai anfon data o'r wefan i'w cofnodi. 10 munud
*resume. Mae hwn yn atgoffa YouTube ynghylch ble i ailddechrau eich fideo. 28 mis
SID, SAPISID, APISID, SSID, HSID, NID, PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, CAL,CONSENT, GAPS, GEUP, LOGIN_INFO, T

Mae'r cwcis hyn yn storio dewisiadau, gosodiadau diogelwch ac yn rhoi gwybodaeth i YouTube, Google Analytics ac apiau a gwasanaethau eraill gan Google.

2 Flynedd

Qualtrics

   
SI_[intercept ID]_intercept Caiff hwn ei ddefnyddio i atal arolygon rhag ymddangos fwy nag unwaith. 2 Flynedd
QST Mae hwn yn cefnogi'r defnydd o nodweddion ‘Cadw a Pharhau’ a ‘Stwffio Blychau Pleidleisio’. 7 Diwrnod
QSI_HistorySession Mae hwn yn storio pa dudalennau rydych wedi eu gweld yn ystod eich sesiynau pori diwethaf. Pan fyddwch yn cau eich porwr
QSIPopUnder_SI_[intercept ID] Mae hwn yn olrhain camau gweithredu penodol sydd ar waith at ddangos ‘popUnder intercept’. Pan fyddwch yn cau eich porwr
Survey ID, SurveySessionsTaken Mae'r rhain yn cynorthwyo i olrhain arolwg dros sawl tudalen. Pan fyddwch yn cau eich porwr

Cwcis ystadegau ymwelwyr dienw

Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu ystadegau ymwelwyr sy'n ein helpu i wella ein gwefan yn barhaus. Mae hyn yn cynnwys olrhain pethau fel:

  • faint o bobl sydd wedi ymweld â'n gwefan

  • pa fath o dechnoleg maent yn ei defnyddio (e.e. Mac neu Windows sy'n ein helpu i nodi pan nad yw ein gwefan yn gweithio fel y dylai ar gyfer technolegau penodol)
  • pa mor hir y maent yn ei dreulio ar y wefan
  • pa dudalennau y maent yn edrych arnynt, ac ati.

Mae rhaglenni dadansoddog hefyd yn dweud wrthym, ar sail ddienw, sut mae pobl wedi cyrraedd ein gwefan (e.e. o beiriant chwilio) a ph’un a ydynt wedi ymweld o'r blaen. Google Analytics yw'r adnodd a ddefnyddiwn.

Am ragor o wybodaeth am y cwcis a ddefnyddir gan Google, ewch i dudalen Preifatrwydd a Thelerau Cwcis Google.

Gallwch ddewis peidio â derbyn mesurau olrhain Google Analytics drwy osod yr ategyn hwn.

Ar rai tudalennau penodol rydym hefyd yn defnyddio Qualtrics.  Mae Qualtrics yn caniatáu i ni ofyn am eich adborth drwy arolwg pan fyddwch wedi cymryd camau gweithredu penodol, megis cwblhau ffurflen. Mae hefyd yn ein helpu i ddeall pa mor fodlon rydych yn teimlo ynglŷn â'r modd y gwnaethoch ryngweithio gyda'r wefan neu wasanaeth, ac i ddysgu mwy am effeithiolrwydd eich rhyngweithio.

Am ragor o wybodaeth am y cwcis a ddefnyddir gan Qualtrics, ewch i Bolisi Preifatrwydd Qualtrics

Diffodd cwcis

Mae pob porwr mawr yn caniatáu i chi ddiffodd a rheoli'r cwcis y maent yn eu derbyn ac yn eu storio. Am ragor o wybodaeth am sut i ddefnyddio'r opsiynau hyn, dilynwch y ddolen briodol ar gyfer eich porwr:

Newidiadau i'r polisi hwn ar gwcis

Rydym yn adolygu ein polisi cwcis yn rheolaidd. Gwnaethom ddiweddaru ein polisi cwcis ddiwethaf ar 1 Chwefror 2016.

Polisi preifatrwydd Ofgem

Os hoffech ddysgu mwy am breifatrwydd yn Ofgem, gweler ein Polisi Preifatrwydd.

Sut i gysylltu â ni

Os hoffech wneud cais am wybodaeth am ein polisi ar gwcis gallwch anfon e-bost atom neu ysgrifennu at:

Head of Knowledge Management
Ofgem
9 Millbank
London
SW1P 3GE

Ffôn: 020 7901 7011

E-bost: foi@ofgem.gov.uk