Capiau ar brisiau ynni

This page is available in English.

Adnoddau | Cyfryngau 

Capiau ar Brisiau Ynni

Mae capiau ar brisiau ynni yma i wneud yn siŵr eich bod chi'n talu pris tecach am eich nwy a'ch trydan. Dysgwch am y capiau a gaiff eu pennu gan Ofgem ym Mhrydain Fawr ar gyfer rhagdaluopen key term pop-up a thariffau ynni safonol amrywiol a diofynopen key term pop-up.

Mesurydd rhagdalu

Mae mesurydd rhagdalu yn caniatáu i chi dalu ymlaen llaw am eich defnydd o nwy neu drydan. Gallwch ychwanegu credyd gan ddefnyddio ap ar eich ffôn, drwy neges destun neu drwy daleb neu gerdyn allwedd mewn siop. More.

Tariff diofyn

Os nad ydych erioed wedi newid cyflenwr ynni neu wedi newid unwaith yn uni, mae'n debygol eich bod ar dariff ‘diofyn’ drutach. Mae tariffau ‘diofyn’, gan gynnwys tariffau amrywiol safonol, yn dariff sylfaenol gan gyflenwr ynni. More.

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth i gyflenwyr ynni ar lefelau'r capiau ar brisiau rydym wedi'u gosod ar gyfer rhagdalu a thariffau diofyn a ynni safonol amrywiol. Rydym yn cyhoeddi lefelau wedi'u diweddaru ar gyfer y capiau ym mis Chwefror a mis Awst.

Lefelau'r capiau ar brisiau ynni

Default tariff cap level: 1 Hydref 2020 i 31 Mawrth 2021 (tudalen Saesneg)

Prepayment meter cap level: 1 Hydref i 31 Mawrth 2021 (tudalen Saesneg)

Os ydych yn gwsmer ynni sy'n ceisio dod o hyd i bris eich trïff wedi'i gapio, cysylltwch â'ch cyflenwyr ynni. Gallwch ddod o hyd i'w manylion cyswllt ar fil ynni, neu ewch i dudalen Pwy yw fy nghyflenwr ynni? Gallwch hefyd ddod o hyd i atebion i gwestiynau cyffredin ar ein tudalen Cwestiynau Cyffredin.

Gallwch weld yr holl wybodaeth a'r cyhoeddiadau blaenorol sy'n ymwneud â threfn y capiau ar dudalen Cap tariff diofyn y Llywodraeth a thariff diogelu pobl agored i niwed ehangach Ofgem (tudalen Saesneg).