Capiau ar brisiau ynni

This page is available in English.

Adnoddau | Cyfryngau 

Capiau ar Brisiau Ynni

Mae capiau ar brisiau ynni yma i wneud yn siŵr eich bod chi'n talu pris tecach am eich nwy a'ch trydan. Dysgwch am y capiau a gaiff eu pennu gan Ofgem ym Mhrydain Fawr ar gyfer rhagdaluopen key term pop-up a thariffau ynni safonol amrywiol a diofynopen key term pop-up.

Mesurydd rhagdalu

Mae mesurydd rhagdalu yn caniatáu i chi dalu ymlaen llaw am eich defnydd o nwy neu drydan. Gallwch ychwanegu credyd gan ddefnyddio ap ar eich ffôn, drwy neges destun neu drwy daleb neu gerdyn allwedd mewn siop. More.

Tariff diofyn

Os nad ydych erioed wedi newid cyflenwr ynni neu wedi newid unwaith yn uni, mae'n debygol eich bod ar dariff ‘diofyn’ drutach. Mae tariffau ‘diofyn’, gan gynnwys tariffau amrywiol safonol, yn dariff sylfaenol gan gyflenwr ynni. More.

Ynglŷn â chapiau ar brisiau ynni

About energy price caps - purple gas and electricity icons

A yw fy mil ynni wedi cael ei gapio?

Is my energy bill price capped - purple bill icon

Beth yw'r sefyllfa bresennol o ran lefelau'r capiau ar bris ynni?

What are the energy price cap levels now?  Purple bar chart icon with a line above to show a  cap level

Sut y gall capiau gwahanol fod o fudd i chi

Rwyf ar dariff diofyn Rwyf ar dariff rhagdalu Rwy'n derbyn y Gostyngiad Cartrefi Cynnes

Ateb eich cwestiynau

Your questions answered purple speech burble icon

Sut i newid eich tariff nwy a thrydan ac arbed arno

Sut i newid eich tariff nwy a thrydan ac arbed arno

Beth yw fy tariff ynni?

What is my energy tariff? | purple bill icon with ?

Eglurwyd y termau

Glossary of terms | purple Aa icon

Gyda phwy i gysylltu? Dod o hyd i fanylion cyswllt eich cyflenwr

kkk

Lledaenu'r neges: Cymorth i drafod capiau ar brisiau

Spread the word: Tools to talk about price caps | purple pen icon

Ffilm: Sut mae mesurau diogelu capiau ar bris ynni yn gweithio?

Ffilm: Sut y caiff tariffau eu cyfrifo o dan gap ar bris ynni?

Beth mae Ofgem a'r llywodraeth yn ei wneud?

Beth mae Ofgem a'r llywodraeth yn ei wneud?