Capiau ar brisiau ynni a'r Gostyngiad Cartrefi Cynnes

This page is available in English.
Yma, rydym yn esbonio sut mae'n gweithio ac yn gymwys os ydych chi'n cael y Gostyngiad Cartrefi Cynnes, a sut y gallwch arbed hyd yn oed mwy trwy newid.

Os ydych yn cael Gostyngiad Cartrefi Cynnes y Llywodraeth a'ch bod ar dariff ‘ Tariff amrywiadwy safonolopen key term pop-up’ neu gontract ynni nad ydych wedi'i ddewis ( Tariff diofynopen key term pop-up) mae prisiau eich tariff wedi'u diogelu gan gap ar brisiau tariffau diofyn. Dechreuodd hwn ar 1 Ionawr 2019.

Cyn i'r cap ar brisiau tariffau diofyn ddechrau ar 1 Ionawr 2019, roedd y cwsmeriaid a oedd yn cael Gostyngiad Cartrefi Cynnes y Llywodraeth ac ar dariff diofyn (gan gynnwys tariffau safonol amrywiol) wedi'u diogelu gan y Cap ar Brisiau Rhagdalu.

Mae gwahanol lefelau i'r cap ar brisiau tariff diofyn i adlewyrchu'r ffordd rydych chi'n talu, ble rydych chi'n byw a'r math o fesurydd sydd gennych. Mae cwsmeriaid sy'n cael y Gostyngiad Cartrefi Cynnes a gafodd eu trosglwyddo o'r cap ar brisiau mesurydd rhagdalu wedi'u rhoi ar lefel rhatach y cap diofyn ar gyfer dulliau talu drwy ddebyd uniongyrchol – ni waeth sut maent yn talu.

Ddim yn siŵr beth yw'ch tariff ynni?

Tariffau yw'r tâl y mae cyflenwyr ynni yn ei godi arnoch ar gyfer nwy a thrydan. Os nad ydych chi'n gwybod beth yw eich tariff ynni, cysylltwch â'ch cyflenwr ynni neu edrychwch ar eich bil olaf.

Edrychwch ar eich bil nwy neu drydan i ddod o hyd i fanylion cyswllt eich cyflenwr. Os nad ydych yn gwybod pwy yw eich cyflenwr, gweler Pwy yw fy nghyflenwr nwy neu drydan?

Rhagor o wybodaeth

Gweler y lefelau cap prisiau penodol

Dysgwch sut i newid eich tariff nwy a thrydan ac arbed  nawr

Gweler ein Ateb eich cwestiynau FAQ

Capiau ar brisiau ynni

Tariff amrywiadwy safonol

Tariff ynni sylfaenol gan gyflenwr ynni. Mae'r rhain yn aml yn ddrutach na thariff tymor penodol. Gallech gael eich rhoi ar dariff amrywiadwy safonol neu dariff nad ydych wedi'i ddewis (‘tariff diofyn’) os daw contract eich tariff tymor penodol i ben ac nad ydych wedi dewis tariff newydd. More.

Tariff diofyn

Os nad ydych erioed wedi newid cyflenwr ynni neu wedi newid unwaith yn uni, mae'n debygol eich bod ar dariff ‘diofyn’ drutach. Mae tariffau ‘diofyn’, gan gynnwys tariffau amrywiol safonol, yn dariff sylfaenol gan gyflenwr ynni. More.