Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol

This page is available in English.

Mae ein Hadroddiad a Chyfrifon Blynyddol yn cynnwys ein llwyddiannau allweddol wrth wneud gwahaniaeth cadarnhaol ar gyfer pob defnyddiwr ynni drwy hyrwyddo gwerth am arian a sicrwydd cyflenwad a chynaliadwyedd ar gyfer y genhedlaeth bresennol a chenedlaethau'r dyfodol. Mae'r adroddiad hefyd yn rhoi manylion ein perfformiad ariannol a gweithredu.