Data ar gyflogeion ac amrywiaeth

Data ar gyflogeion ac amrywiaeth

Rydym yn ymrwymedig i fod yn sefydliad agored a thryloyw. Rydym yn cyhoeddi data ar ein gweithlu, yn cynnwys ar bynciau fel y bwlch cyflog rhwng y rhywiau, sydd i'w gweld yn y rhestr isod.

Gallwch ddarllen mwy am ein dull gweithredu mewn perthynas ag amrywiaeth a chynhwysiant yn ein tudalen ar bolisïau corfforaethol ac yn ein Strategaeth Amrywiaeth a Chynhwysiant.

Rydym yn rhannu data am gyflogau ar sail rhywedd â Swyddfa'r Cabinet, sydd wedyn yn eu cyhoeddi fel rhan o adroddiad ar gyflogau ar sail rhywedd ar draws y Gwasanaeth Sifil. Gallwch weld data Ofgem am gyflogau ar sail rhywedd ar wefan GOV.UK.

Cyhoeddiadau a'r wybodaeth ddiweddaraf